Corona

Corona

Het zal je niet ontgaan zijn dat het Coronavirus steeds meer mensen treft in Nederland. In de gezondheidszorg zijn de maatregelen die genomen worden wellicht nog strikter dan die geadviseerd worden aan de bevolking. Dit om ervoor te zorgen dat voldoende capaciteit qua plek in de ziekenhuizen, maar ook qua personeel aan het bed te allen tijde gegarandeerd kan blijven. Dit houdt in dat in ieder geval de acute zorg gewaarborgd moet worden, wat kan betekenen dat reguliere zorg op een lager pitje moet komen te staan.

Voor de geboortezorg is dit niet helaas niet anders. Op dit moment nemen de regionale ziekenhuizen daarom ook verregaande maatregelen en ook wij als verloskundigen werken hierin samen met elkaar en de ziekenhuizen. Het is van uitermate groot belang om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te beperken/vertragen.

Om je te informeren over wat dit precies inhoudt voor de verloskundige zorg in deze regio, is cliënteninformatie gemaakt. Hierin vind je ook informatie over een besmetting met het Coronavirus in de zwangerschap. We willen je vriendelijk, maar ook dringend verzoeken om de folder aandachtig door te lezen en de adviezen en maatregelen na te leven, naast de maatregelen die al door de overheid en het RIVM geadviseerd worden. Als we allemaal samenwerken, kunnen we de geboortezorg in de regio blijven garanderen voor in ieder geval de bevallingen en spoedgevallen bij complicaties.

Korte opsomming:

  • Kom alleen naar de controle’s en echo’s op de praktijk en de Schoot (geen kinderen of partner ook niet in de wachtkamer)
  • Tijdens de bevalling mag alleen partner/ één persoon aanwezig zijn
  • Ontvang geen kraambezoek gedurende de kraamweek
  • Wanneer je verkouden bent / griepklachten hebt, verzet je afspraak
  • Er is geen mogelijkheid voor pretecho’s / eigen keuze echo’s
  • Alle eerder genoemde maatregelen zijn verlengd tot 6 april.
     

De aanpassingen in de zorg gaan per direct in werking en gelden in ieder geval tot 6 April.