Prenataal onderzoek

Prenataal onderzoek

Wat is prenataal onderzoek?

Elke aanstaande ouder hoopt natuurlijk dat zijn of haar kind gezond geboren zal worden. Gelukkig is dat ook meestal het geval. In Nederland heb je de mogelijkheid om je kind al tijdens de zwangerschap te laten onderzoeken op afwijkingen. Dit noemen we prenataal onderzoek.

 

Welke vormen van prenataal onderzoek zijn er?

Er zijn er twee manieren om je ongeboren kind te laten onderzoeken:

 

  • Lichamelijke afwijkingen middels de 20 weken-echo/structureel echoscopisch onderzoek
  • Screening op Down, Edwards of Patau syndroom middels NIPT of combinatietest

 

Is prenataal onderzoek verplicht?

Voor beide soorten onderzoeken geldt, dat deze geheel vrijwillig zijn. De keus voor deze onderzoeken ligt bij jou. Niet elke ouder wil namelijk van tevoren weten of de baby afwijkingen heeft. Op deze website van het RIVM kun je meer lezen over de verschillende onderzoeken van je ongeboren kind. Hier vind je ook een keuzehulp wanneer je twijfelt of en met welke test je de screening op Down, Edwards en Patau laat doen.

Wanneer moet ik prenataal onderzoek regelen?

Tijdens je zwangerschap zullen we je informeren over je mogelijkheden voor prenatale screening. Wanneer je besluit te kiezen voor prenataal onderzoek zullen wij je de benodigde formulieren meegeven. De echo vindt plaats in ons eigen echocentrum De Schoot in Haarlem.

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Wat is Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)?

SEO wordt meestal de ’20 weken-echo’ genoemd. Deze vindt bij voorkeur plaats bij 19 weken (+3 dagen) zwangerschap. Tijdens de echo bekijkt de echoscopist of er afwijkingen zijn aan het lichaam van je kind. De echoscopist kijkt daarbij naar de organen en botstructuren van je baby. Ook de ligging van de placenta en het vruchtwater wordt onderzocht via de echo. En als jij dat wilt kan ook het geslacht van je kindje bepaald worden. Na afloop krijg je meteen de uitslag van het onderzoek.

 

Wat als er afwijkingen te zien zijn?

Zijn er afwijkingen op de echo gezien, dan informeert de echoscopist ons over de uitslag. Wij nemen vervolgens contact met je op om het verdere traject te bespreken. Je mag ons natuurlijk altijd bellen als je vragen hebt of je zorgen maakt.

 

Waar kun je de echo laten doen?

Voor de 20 wekenecho verwijzen we je door naar ons eigen echocentrum in Haarlem. In dit centrum kun je terecht voor al je medische echo’s. Samen met het VU medisch centrum staan we hier garant voor kwaliteit. In de Schoot kun je zowel overdag als ’s avond en in het weekend terecht.

 

Wat kost de 20-weken echo?

De kosten van deze echo worden door elke zorgverzekeraar vergoed.

Screening op Down, Edwards of Patau syndroom

Wat houdt dit prenataal onderzoek in?

De kans dat je kind chromosomale en/of erfelijke afwijkingen heeft, kan tijdens de zwangerschap al worden onderzocht. Zo kan van een drietal syndromen van tevoren worden vastgesteld of je kind daar een verhoogde kans op heeft. Het syndroom van Down (trisomie 21 genoemd) is een ernstige afwijking, maar de mate van ernst verschilt bij elk kind. De andere twee syndromen, Edwards (trisomie 18) en Patau (trisomie 13) zijn in de meeste gevallen zeer ernstig.

 

Hoe werkt dit?

Prenatale screening onderzoekt hoe groot de kans is dat jouw kind één van deze syndromen heeft. Dat kan op twee manieren:

 

  • Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
  • De combinatietest

 

Welke test moet ik kiezen?

Geen van beide testen geeft volledige zekerheid. De NIPT is een nieuwe test, die nauwkeuriger is dan de combinatietest. Voor elke test valt wat te zeggen. Weet je niet goed welke test je moet kiezen? De RIVM heeft een tabel opgesteld waarin je de twee prenatale testen vergelijken kunt.

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Wat is NIPT?

NIPT is een nieuwe test, die als proef in Nederland vanaf 1 april 2017 beschikbaar is binnen de TRIDENT 2 studie. Met de NIPT wordt er na 11 weken zwangerschap bloed bij je afgenomen. Dit bloed wordt vervolgens in een laboratorium onderzocht op trisomie 21, 18 en 13 (Down, Edwards en Patau).

 

Welke uitslag kan ik verwachten?

De uitslag van de NIPT is: niet-afwijkend of wel-afwijkend. Bij een afwijkende uitslag wil dat nog niet meteen zeggen dat je kind trisomie heeft. Er is verder onderzoek nodig als bevestiging van de NIPT-uitslag. Je kunt in dat geval kiezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat jullie kind toch trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt.

 

Hoe krijg ik de uitslag?

De uitslag ontvang je van ons telefonisch, meestal binnen 2 weken. Er is een eigen bijdrage voor deze test €175. Dit wordt niet vergoed door je verzekering.

De combinatietest

Wat doet de combinatietest?

De combinatietest onderzoekt net als de NIPT of er een verhoogde kans is dat je kind Downsyndroom, Edwardsyndroom of Patausyndroom heeft. Het voordeel van de combinatietest is dat er door de vroege echo screening ook andere (lichamelijke) afwijkingen in een vroegtijdig stadium gevonden kunnen worden.

 

Hoe ziet de test eruit?

De test bestaat uit twee onderdelen:

  1. een bloedonderzoek bij jou, in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap
  2. een echo waarbij de nekplooi van het kind gemeten wordt, in de periode van 11 weken + 4 dagen tot 13 weken + 6  dagen zwangerschap

Welke uitslag kan ik verwachten?

De uitslag is een kans. Als blijkt dat je een verhoogde kans hebt op een kind met downsyndroom, trisomie 13 of trisomie 18, krijg je aanvullende prenatale diagnostiek aangeboden. Je kunt dan in de VU meedoen aan de TRIDENT 1 studie. In de Trident 1 studie kun je een NIPT laten verrichten. Je kunt ook kiezen om een vlokkentest of vruchtwaterpunctie te laten verrichten. De VU begeleid je hierbij.

 

Hoe ontvang ik de uitslag?

De uitslag van de combinatie ontvang je telefonisch van ons. De test wordt meestal niet vergoed door je verzekering en kost €168.

Vruchtwaterpunctie of vlokkentest

Wat is dit voor prenataal vervolgonderzoek?

Wanneer uit de combinatietest of NIPT een verhoogde kans op één van de syndromen naar voren komt, kun je vervolgonderzoek laten doen. Alleen met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie kan met zekerheid worden vastgesteld of je kindje Downsyndroom, Edwards (trisomie) 13 of Pateau (trisomie 18) heeft.

 

Waar wordt op getest bij vruchtwaterpunctie of vlokkentest?

Bij een verhoogd risico (1 op 200 of hoger) op het syndroom van Down, Edwards of Patau na de combinatietest, wordt onderzoek verricht naar het aantal chromosomen 21, 18 en 13. De betrouwbaarheid van deze aneuploïdie-tests (aneuploïdie betekent ‘kijken of het aantal chromosomen normaal is’) is in principe 100%. Tevens kunnen er andere chromosoom afwijkingen worden gevonden.

 

Ik draag een kind met Down/Edwards/Pateau. Wat nu?

Is definitief vastgesteld dat je kindje een syndroom heeft? Dan sta je voor een moeilijke beslissing. Het is afhankelijk van het soort syndroom hoe de levenskansen en eventuele behandelmogelijkheden van je ongeboren kind eruit zien. Er staan deskundigen voor je klaar om je hierover te informeren en te begeleiden, niet alleen wij, maar ook specialisten in het ziekenhuis. Lees hier meer over wat je volgende stappen kunnen zijn.