Geboorteplan

“ In het geboorteplan leggen we jouw persoonlijke verwachtingen en wensen vast ”

Een geboorteplan of bevalplan is een document waarin jullie de wensen en verwachtingen ten aanzien van jullie bevalling kunnen vastleggen. Het helpt jou en je partner jullie voor te bereiden op de bevalling. Vooraf bedenken jullie samen wat jullie belangrijk vinden, hoe wens jij dat er tijdens en na de bevalling met jou wordt omgegaan. Niet iedereen heeft hier behoefte aan, volg hierin jullie eigen behoeftes. Mochten jullie een bevalplan hebben opgesteld, mail deze dan naar de praktijk zodat wij dit met jullie door kunnen nemen op een van de afspraken.

geboorte-verloskundigen-aan-het-spaarne

Wat is het belang van een geboorteplan?

geboorte-verloskundigen-aan-het-spaarne

In jullie geboorteplan staat alles wat jullie belangrijk vinden zwart op wit. Het kan voor jullie en ons als verloskundige en eventueel de zorgverleners in het ziekenhuis een hulpmiddel zijn, om elkaar beter te begrijpen en goed samen te werken. Ook als je bevalling anders loopt dan verwacht en je niet in staat bent om je wensen kenbaar te maken. Ons doel is dat jij en je partner straks met een goed gevoel terugkijken op de bevalling en de zorgverlening daarbij.

Tijdens de bevalling houden wij zoveel mogelijk rekening met jullie wensen, tenzij dat niet verantwoord is. Jouw veiligheid en die van je kindje heeft onze prioriteit. Wil je tijdens je bevalling toch iets anders doen dan in het geboorteplan staat, dan kan dat natuurlijk. Je weet van tevoren immers nooit precies hoe de bevalling verloopt en hoe jij daarop reageert.

Download geboorteplan

Print het geboorteplan uit, vul het in en mail het ons: info@verloskundigenaanhetspaarne.nl
Of neem een kopie mee naar je volgende controle om het met de verloskundige te bespreken.
Bewaar jouw geboorteplan ook in het oranje boekje dat je tijdens jouw eerste afspraak bij ons hebt gekregen.